Postitatud

Kalevi lahtised meistrivõistlused rühmvõimlemises – TULEMUSED!

30.märtsil toimunud Kalevi lahtistel meistrivõistlustel rühmvõimlemises osales 53 rühma 520 võistlejaga. Võisteldi 5 vanuserühmas nii vahendiga kui ka vabakavas –  A ja B mini noorem, minivanem, lasteklass, noorteklass, juuniorklass ja meistriklass.

Klubidest olid esindatud VK Piruett, VK Janika Tartu, VK Janika Tallinn, VK Kirke, Kadi võimlejad, Narva Paemurru Spordikool/ Fouette,VK Rütmika, Spordiklubi Airi.

 

TULEMUSED

 

AJAKAVA

09.30 -10.30             MANDAAT

10.30                   Kohtunike koosolek ja loos nii A-gruppidele kui B-gruppidele üleval III korruse kohtunike ruumis

11:00-11:15                AVAMINE  A gruppidele

11:15 – 11:35             Mini vanem A vaba

11:40 – 12:30             Lasteklass  A vaba  ja ja Mini vanem A vahend

12:35 – 13:15              Noorteklass  A vaba ja Lasteklass A vahend

13:15 –13:30               Juuniorklass A vaba ja Noorteklass A vahend

13:45 –13:55              Meistriklass vaba

MANDAAT

14.00 – 14.40                         VAHEAEG

14.10- 14.40                           AUTASUSTAMINE  A-gruppidele ja AVAMINE  B-gruppidele

14:45 – 15:20             Miniklass noorem vaba

15:25 – 16:10             Mini vanem B vaba ja vahend

16:15 – 17:10             Lasteklass B  vaba ja vahend

17:15 – 17:35             Noorteklass B vaba

17:40 -17:45               Juuniorklass B vaba

17:50 – 17:55             Noorteklass B vahend

18.00                                      AUTASUSTAMINE  B-gruppidele.LÕPETAMINE

 

Võistlusele registreeritud võimlejate, treenerite, kohtunike ja vabatahtlike isikuandmeid kasutatakse võistlustulemuste avaldamisel võistlusprotokollis, rgform.eu keskkonnas, spordialaliidu kodulehel ja sotsiaalmeediakanalites. Võistlusele registreerides annavad võimlejad, treenerid, kohtunikud, vabatahtlikud samuti loa ka endast tehtud visuaalseid materjale avaldada (fotod, videod). Juhul, kui isik ei ole nõus oma isikuandmete kuvamisega, tuleb sellest teavitada võistluse peakorraldajat ja alaliitu kirjalikult hiljemalt võistluse alguseks. Võistlusel on lubatud video- ja fotode tegemine ainult akrediteeritud ajakirjanikel ja fotograafidel (registreerimine rgform.eu keskkonnas: http://rgform.eu/event.php?id_prop=1341 või võistlusel kohapeal

 


Registreerimine toimub – https://rgform.eu/event.php?id_prop=1216

 

AEG 30.03.2019 a.
KOHT Tallinn,  Kalevi Spordihall, Juhkenatli 12
KORRALDAJA MTÜ Eesti Spordiselts Kalev lembe@eestikalev.ee
PROGRAMM JA VANUSKLASSID Võistlused toimuvad vastavalt 2018 a. Eestis kehtivatele võistlusmäärustele nii vabakavas kui ka vahendiga kavas.

 

Miniklass                sünd 2011 – 2012*       miniklass noorem vabakavas

2009 – 2011       A ja B grupp vaba ja vahendiga kavas

Lasteklass                        2007 – 2009      A ja B grupp vaba ja vahendiga kavas

Noorteklass                   2005 –  2007      A ja B grupp vaba ja vahendiga kavas

Juunioriklass                2003 – 2005      A grupp vabakavas

2001 – 2003       B grupp vaba ja vahendiga kavas

Meistriklass                   2003 ja varem    vabakavas

 

2012* -Võistlejate vanuseid arvestatakse sünniaasta järgi, v.a. 7-aastased, kes on lubatud võistlema ainult juhul, kui  nad on saanud võistluste toimumise kuupäevaks 7 aastaseks.
Kõikides vanusklassides sooritavad rühmad võistlusmäärustele vastava kava ühe katse.

Paremusjärjestuse selgitamine

ja  autasustamine

Paremusjärjestus selgitatakse eraldi arvestusena vabakavas ja vahendikavas. Iga vanuseklassi I, II ja III koha saavutanud rühma autasustatakse karika ja võistkondliku diplomiga. Iga vanuseklassi I, II ja III koha saavutanud rühma liikmeid autasustatakse

A-grupis medalite ja diplomitega ning B-grupis diplomitega.

NB! Kalevi absoluutne meistritiitel ja juunioride meistritiitel omistatakse parimale Kalevi liikmesklubile A- grupis. Kui vanuseklassis on võistlevaid rühmi kolm või vähem, antakse meistrimedalid välja ainult I kohale.

OSAVÕTUMAKS JA  MAJANDAMINE Osavõtumaksu suurus rühmale on 65 €.

Osavõtumaksu palume tasuda ülekandega Eesti Spordiselts Kalev arvelduskontole  EE872200221024603796 Swedpangas 10 tööpäeva enne võistluste algust esitatud arve alusel. Rühm loetakse registreerunuks peale osavõtumaksu 100% laekumist arvelduskontole. Tagasimakseid rühma mittevõistlemisel ei toimu!

Kõik lähetustega seotud kulud kannab lähetatav organisatsioon.

Kohtunikud

 

Nimeline ülesandmine 20.03.2019

Iga klubi peab kindlustama vähemalt 2 rühmvõiml. kohtunike koolituse läbinud kohtunikku.  Kohtunike nimed palume lisada www.rgform.eu ja ülesandmislehele.

REGISTREERIMINE Kõik ülesandmised ja muusikad palume esitada online süsteemis www.rgform.eu

Võistlustest või üritustest osavõtvad klubid peavad esitama 15 (viisteist) päeva enne (kui võistlusjuhend ei määratle teisiti)  võistluse/ürituse algust kirjalikult nõutava vormikohase registreerimislehe EEVL sekretariaadile  ja koopia korraldajatele. lembe@eestikalev.ee

Rühmadel, kes registreeruvad peale ülesandmise tähtaegu, tuleb tasuda topelt osavõtumaks.

Eelülesandmine 10.03.2019
Lõplik  ülesandmine

Muusika MP3 üleslaadimine

20.03.2019

22.03.2019

Akrediteerimine Akrediteerimine toimub ühe tunni jooksul enne võistluste algust Juhkentali 12,Kalevi Spordihallis, kus tuleb teatada ka muudatustest ülesandmistes.
AJAKAVA Orienteeruv algus mitte enne kui kell 10.00. Täpne ajakava 5 päeva enne võistluste algust www.eestikalev.ee
LISAINFORMATSIOON Küsimuste korral palume pöörduda lembe@eestikalev.ee Kõik juhendis

määratlemata küsimused lahendab peakohtunik koos korraldajaga. Korraldajal on vajadusel õigus teha mistahes  muudatusi olenevalt tekkinud olukorrast!

Lembe Laas, võimlemise projektijuht tel. +372 615 42 77 või +372 53 437 268