CSIT Noorte liidrite ja spordijuhtide koolitusprogramm

 

CSIT poolt ellu kutsutud Noorte liidrite koolitusprogrammis osalevad noored üle Euroopa. Koolitusprogrammi eesmärk on võimendada ja mitmekesistada noorte liidrite ambitsioonikust, teadmust, kogemust ja suhteid ning seda üheskoos Maailma Töölisspordi Konföderatsiooni eliidiga.

CSIT ja ERASMUS+ programmi kaasrahastusel toimub 2022-2023 uus jätkuprogramm, mis on suunatud Noorte Liidrite arendamisse. Programmi nimeks on eYOUAca, ehk E-learning YOUth ACAdemy of grassroots sport.

Selles kaheaastases programmis luuakse e-õppe võimalus noortele, kes on huvitatud end arendama rohujuure tasandi spordiorganisatsioonide töös. Piltlikult öeldes kasvatame enda töö jaoks järeltulijaid. Kuna aja kulgemisega koos areneb kiirelt nii tehnoloogia kui ka sport ise, siis on noortel kergem end arendada ja kursis hoida uute trendide ja tehnika arenguga. Programmist võtavad osa viie riigi spordiorganisatsioonid ja noored. Edu nendeks järgnevaks kaheks aastaks!

2021

2021. aastal alanud YouLEAD noorteprogramm lõppes alles 2022. aasta aprillis COVIDi mõjudest tingitud pausi tõttu. Vaatamata sellele osalesid meie noored programmi töös aktiivselt ja võitsid I koha programmi kokkuvõtval lõppvõistlusel. Nimelt tuli noortel koostada projektina nädalane rahvusvaheline noortelaager, kus on kirjeldatud läbiviimise plaan, toimumiskoht, nädala tegevusprogramm, eelarve ja vabaaja tegevused. Samuti tuli programmi lõppkohtumisel oma idee esitada ja vastata küsimustele.

Programmist võtsid osa:

Helena Jäe Tartu Spordiseltsist Kalev

Eliisa Sokk VK Piruettist 

Mikk Meerents Tallinna Kalevi Kergejõustikukoolist

Remy Põld JK Tallinna Kalevist

Carmen Kärg JK Tallinna Kalevist

 

Palju õnne nendele tublidele Noortele Liidritele! Meil on hea järelkasv, keda usaldada.

Võidu toonud laagriprogrammi leiab siit:

http://www.eestikalev.ee/wp-content/uploads/2022/06/Camp-up-EE.pdf

 

2019

2019. aasta jooksul oli planeeritud kolm ühist seminar-koolitust, kus noored kohtusid Tortosas (Hispaania), Helsingis ja Roomas.

Selles programmis osalesid noored kalevlased:

Mikk Meerents Tallinna Kalevi Kergejõustikukoolist

Eliise Abel Võimlemisklubist Jaanika Võru

Hannali Pihlamägi Võimlemisklubist Piruett

Angelina Semjonova Spordiklubist Trefoil

Daniel Kozelski Kalevi Jalgrattakoolist

 

Presentation activities’ organization

Learning by doing activities

Oleme kindlad, et valitud noored liidrid leiavad juba lähitulevikus võimaluse seda kogemust praktiseerida Spordiseltsi Kalev sees!

Young Leaders