Füüsilisest isikust liikmed

Eesti Spordiseltsi Kalev liikmeskonda kuulub 7 füüsilisest isikust liiget. Seltsi füüsilisest isikust liikmeteks on enne 20. detsembrit 2005. a. vastu võetud füüsilised isikud. Peale nimetatud kuupäeva täiendavalt füüsilisi isikuid Seltsi liikmeks ei võeta.

Avo Anton

Peeter Maspanov

Lembit Nöps

Rein-Vello Ojavere

Jüri Ott

Mart Siimann

Tõnu Tõniste