Võimlemise reklaamüritus

Eesti Spordiseltsi Kalev poolt korraldatud võimlemise reklaamüritustel on pikajaline traditsioon. Võimlemise reklaamüritus on sündmus, mida on korraldatud igal aastal erinevas maakonnas. Sündmust on Kalev vedanud juba üle 25 aasta.

Eesti Spordiselts Kalev koostöös võimlemistreenerite klubiga Katrek on võimlemist reklaaminud Jõhvis, Kohtla-Järvel, Paides, Pärnus, Saaremaal,Viljandis, Rakveres, Haapsalus , Võrus, Keilas.

Spordiseltsil Kalev on oluline roll harrastusvõimlemise kui Eestis ühe laialdasema kandepinnaga ala populariseerimisel, mis kindlasti aitab kaasa paikkonna elanike sotsiaalsele sidususele. Reklaamüritus pakub esinemisvõimalust kohalikele liikumis- ja harrastusvõimlemisega tegelevatele erinevatele rühmadele.