Postitatud

Harrastusvõimlemise festival Jõgevamaal 30.10.2022

30.oktoobril kell 14.00 toimub Jõgeva Kultuurikeskuses (Aia 6, Jõgeva) harrastusvõimlemise festival  “Võimlemine on liikumine – liikumine on elu!”

Registreerimine festivalile kuni 19.oktoober 2022 e-postiaadressil lembe@eestikalev.ee

Osalustasu esineja kohta 3 eur


Rühmadel on võimalik ette tellida toitlustust. Hind inimese kohta 4 eur.


A j a k a v a:

10:00 – 13.30 proovid

14:00 Kalevi signatuur,

14:02  rühmade väljamarss

14:10 avasõnad Eesti Spordiselts Kalev  ja Jõgeva linnapea

14:15 rühmade ära marss

14:20  algab festival

16.3 0 festivali lõpp

16.35 rühmade väljamarss

16.45 rühmade tänamine, toetajate tänamine

17:00 rühmade ära marss

19:00 kojusõit


Lisainfo:

Lembe Laas

Eesti Spordiselts Kalev

lembe@eestikalev.ee

Tel. 5343 7268

Postitatud

Avalik konkurss 2023. aasta XXIII Tallinna võimlemispeo kunstiliseks teostamiseks „LIIKUMISAASTA“

Eesti Spordiselts Kalev kuulutab välja avaliku konkursi XXIII Tallinna võimlemispeo  ideekavandi leidmiseks ja kunstiliseks teostamiseks.

XXIII Tallinna võimlemispidu toimub 4.juuni.2023 a. Tallinnas, Pirita Spordikeskuses.

Võimlemispeo kunstilise toimkonna moodustavad pealavastaja, kava autorite ja assistentidega. Võimlemispeo kunstilisel toimkonnal lasub vastutus loomingulise konkursi tulemusest lähtuvalt kunstiliselt tervikliku ning väärtuspõhise XXIII Tallinna võimlemispeo ühise loomise eest. XXIII Tallinna võimlemispeo korraldamise ja rahastamise eest vastutab Eesti Spordiselts Kalev koostöös MTÜ Eestimaa Võimlemispeoga. XXIII Tallinna võimlemispeol toimub ühepäevane kontsert Pirita Spordikeskuses 4. juunil 2023. Käesoleva konkursi võitja moodustab XXIII Tallinna võimlemispeo kunstilise toimkonna, mille liikmete nimekirja kinnitab Eesti Spordiselts Kalev hiljemalt septembris 2022. Kunstilise toimkonna ühisloominguna esitatakse võimlemispeo  repertuaarikava Eesti Spordiseltsi Kalev võimlemis toimkonnale kinnitamiseks hiljemalt 5.september 2022.

1 KONKURSI ÜLDTINGIMUSED 

1.1 Avaliku konkursi XXIII Tallinna võimlemispeo  ideekavandi leidmiseks ja kunstiliste teostajate leidmiseks (edaspidi konkurss) korraldab Eesti Spordiselts Kalev  

1.2 Konkurss toimub eesti keeles. 

1.3 Konkurss algab 1. juulist 2022. 

1.4 Konkursile tööde esitamise lõpptähtaeg on 5. september 2022  kl 12.00 (keskpäeval). 

1.5 Konkursitööd palume saata e-postiga aadressile  lembe@eestikalev.ee, teemaks märkida “LIIKUMISAASTA”, või tuua aadressile Eesti Spordiselts Kalev , Staadioni 3, Tallinn . 

2 TINGIMUSED KONKURSIL OSALEJALE 

2.1  Tallinna Võimlemispeo konkursil võib osaleda individuaalselt või meeskonnana, kuhu kuuluvad pealavastaja kandidaat koos kava autoritega. Pealavastaja peab olema võimeline võtma vastutuse ja kohustuse võimlemispeo kunstilise toimkonna juhtimise eest. 

2.2. Tallinna võimlemispeo konkursil osalemise eelduseks on pealavastaja kandidaadi erialane kompetents ning üleriigilise võimlemispeo loome- ja juhtimisprotsessis osalemise kogemus. 

2.3 Konkursil osalemiseks on vajalik pealavastaja kandidaadi kirjalik nõusolek pakutud ideekavandi teostamiseks.

3 LÄHTEÜLESANDED VÕIMLEMISPEO IDEEKAVANDILE

3.1 Ideekavand peab lähtuma massvõimlemispidude liikumise olulistest põhiväärtustest ja 2023 aasta eesmärkidest, milleks on soov tekitada inimestes rohkem huvi liikumisharrastuste ja tervislikumate eluviiside vastu. Arvestada, et liikumisele pühendatud aasta juhib tähelepanu tõsiasjale, et vaatamata paranenud statistilistele andmetele oleme endiselt paarikümne protsendi kaugusel Põhjamaadest, kus liigub regulaarselt vähemalt kolmveerand elanikkonnast; 

3.2 Konkursile palume esitada XXIII Tallin võimlemispeo ideekavand, mis sisaldab 

   3.2.1 selgelt sõnastatud kandvat ideed tulenevalt märksõnast LIIKUMISAASTA; 

   3.2.2 nägemust XXIII Tallinna võimlemispeol kaasatavatest liikidest, etenduse kestusest; 3

   3.2.2.1 Võimlemispeol osalevad järgmised rühmaliigid: Beebid/väikelapsed1- 3.a, mudilased, 1.-4. kl vanuserühmad,     5. -9.kl vanuserühmad, rahvatants (gümnaasiumiealiste) segarühmad, mehed, poisid, naised 1 ,naised 2 ja     võimlemisklubide ühiskava.

   3.2.3 repertuaari koostamise põhimõtteid ja mahtu; 

   3.2.4 repertuaarinäiteid; 

   3.2.5 nägemust, kuidas XXIII võimlemispidu toetab üldist valdkondlikku arengut; 

   3.2.6 nägemust, kuidas ja millistele arengutele peaks õppeprotsess (seminarid, eelproovid) olema suunatud; 

   3.2.7 kirjeldust tehniliste vahendite kasutamise võimaluste kohta (ekraanid, kujunduselemendid jne); 

  3.2.8 nägemust sellest, milliseid ilminguid võimlemispidu ei tohiks sisaldada.

4 IDEEKAVANDI HINDAMINE 

4.1 ideekavandit hindab kuni 5-liikmeline ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad vastavalt  võimlemisvaldkonna eksperdid. 

4.2 Konkursile kvalifitseeruvad kõik tööd, mis on õigeaegselt esitatud ning vastavad XXIII Tallinna võimlemispeo ideekavandite konkursi tingimustele. 

4.3 Otsuse vastuvõtmiseks vajalik kvoorum on 2/3 komisjoni liikmete arvust. Juhul, kui hääled jagunevad võrdselt, on määravaks komisjoni esimehe hääl. 

4.4 Esitatud tööde hindamisel arvestatavad kriteeriumid: 

   4.4.1 konkursile laekunud ideekavandite loomingulisus, algupärasus, originaalsus ja sobivus käesoleva konkursi kirjeldatud tingimustega; 

   4.4.2 pakutud ideede kandvus ühiskonnas, lähtumine valdkondlikest eesmärkidest ning sobivus lavastamiseks. 

5 KONKURSSIDE TULEMUSTE AVALIKUSTAMINE JA TEOSTAMINE 

5.1 Konkursside tulemusel avalikustatakse ainult võidutööd. 

5.2 Konkursi võitjatega võetakse ühendust hiljemalt 15. septembril 2022

5.3 Võitnud ideekavandi kunstilise teostajaga sõlmitakse  loominguline stipendiumileping ajavahemikuks 2022-2023; 

5.4 Võitnud ideekavandi(te) autori(te) kõik ideekavandiga seonduvad õigused lähevad üle Eesti Spordiseltsile Kalev alates konkursi tulemuste väljakuulutamise hetkest. Autoritasu sisaldub konkursi tulemusel sõlmitavas litsentsilepingus.

TELLIJA: Eesti Spordiselts Kalev, aadress: Staadioni 3, Tallinn 

LISAINFO:

Lembe Laas

Võimlemise valdkonna juht

E-kiri: lembe@eestikalev.ee

Tel +372 53 43 72 611

Postitatud

UUS! – Põnnide võimlemishommikud Kalevi Keskstaadionil

Eesti Spordiselts Kalev on sellel aastal alustamas uue põnnide sarjaga, mis kannab pealkirja “Põnnide võimlemishommikud Kalevi Keskstaadionil”.

Võimlemishommikud toimuvad:

27.aprill

4.mai

11.mai

18.mai

25.mai

8.juuni

10.august

24.august

14.september

28.september

 

Osavõtu link:

https://forms.gle/queBqzkysQ7kqf1u6

 

Miks on vajalik harrastusvõimlemise  liikumisõpetuse sari “Põnnide võimlemishommikud”

 1. Et aidata kaasa liikumisalase õuesõppe harjumuse kujundamisel, sealhulgas ka õpetajatel. Toetada mudilaste  eakohast kehalist arengut.
 2. Võimlemishommikud on jaotatud oma tegevuste  järgi seitsmeks  mänguliseks põhitegevuseks –  jõud, painduvus, tasakaal,  rütmitunne, ruumi taju arendamine, osavus ja lõdvestamise oskus.
 3. Igal võimlemishommikul käsitletakse mänguliselt ja loovalt erinevaid tegevusi ja vastavalt  harjutusvara.
 4. Andekal treeneritel on võimalik tutvustada lastele oma spordiala rohujuure tasandil
 5. Rühma õpetajete ja eriala õpetajatele uudsete liikumisideede jagamine. Rühmaõpetajad, liikumisõpetajad , abiõpetajad  ja assitendid kaasatakse aktiivselt võimlemishommikute läbiviimisel.

 

Kes viivad läbi võimlemisehommikuid?

Võimlemishommikuid aitavad läbi viia oma ala armastatud spetsialistid. Kalevi liikmesklubide treenerid, tunnustatud alushariduse liikumisõpetajad.

Ootame kõiki 5-6.a. tüdrukuid ja poisse osalema.

 

Võimlemishommikutele registreerimine ja osalemine tasuta.

Projekti toetab Tallinna Kesklinna Valitsus

 1. Edastab Tallinna Keskklinna Valitsus, võimalus on ka registreeruda www.eestikalev.ee kodulehel põnnide võimlemishommikute Google drive vorm Osavõtu link: https://forms.gle/queBqzkysQ7kqf1u6
 1. Lasteaiarühmad ühtses vormis (sooja ilma korral ühised särgid)
 2. Kaasa võtta lastele jook.
 3. Võimlemishommikud toimuvad 2-3 x kuus kolmapäeva hommikul Kalevi Keskstaadioni kunstmuru abiväljakul
 4. Saabumisaeg 9:45 – 10:00
 5. Võimlemishommikud algusaeg  on kl 10:00  kestusega 45 min.
Postitatud

III Idla Päev

2. aprillil 2022 korraldab Idla Eesti Selts koostöös Kohila Tantsu, Laulu ja Mängu Seltsiga ja Eesti Spordiseltsiga Kalev Kohila gümnaasiumis ja spordihoones III üle-eestilise Idla päeva. 31. jaanuarist avanes päevale registreerumise võimalus.
8. aprillil 2021 täitus 120 aastat eesti võimlemispedagoogi ja eesti võimlemisele alusepanija Ernst Idla sünnist. Ernst Idla pärandit kannab Eestis edasi 2006. aastal loodud Idla Eesti Selts, mis koondab Ernst Idla liikumisõpetust väärtustavaid võimlemistreenereid, rahvatantsujuhendajaid, muusikaõpetajaid ning harrastajaid. Varasemalt on Idla liikumisõpetusele pühendatud päevad toimunud 2008. aastal Tallinnas ja 2011. aastal Suure-Jaanis.
III Idla päeva raames toimub kolm Idla liikumisõpetuse töötuba: kehaplastika, pall ja rütm. Õpitubade sihtrühmaks on tantsu- ja võimlemisrühmade juhendajad ja treenerid, liikumisõpetajad ja harrastusvõimlejad.
Töötubadele järgneb kontsert, mida ootame osa saama kõiki huvilisi.
Kontserdil esitatakse eriilmelisi liikumiskavasid ja etüüde, mis lähtuvad Idla liikumisõpetusest ja harjutusvarast. Lisaks astuvad üles rahvatantsurühmad, sest just eesti rahvatantsust ammutas Ernst Idla ideid oma liikumisõpetuse loomisel. Kontserdil esinevad võimlemis-, liikumis- ja tantsurühmad ning Idla harrastajad üle Eesti.
Tule ja tee tutvust Idla liikumisõpetuse võimalustega ja naudi rõõmu liikumisest!
Päevakava:
9.00–9.45 kogunemine
10.00 päeva avamine spordihoone võimlas
10.15–10.30 ühisvõimlemine soojenduseks
10.45–11.45 I töötuba
12.00–13.00 II töötuba
13.15–14.15 III töötuba
14.15–15.45 lõuna ja dokumentaalfilmide vaatamine
16.00–17.30 galakontsert ja päeva lõpetamine
Päeval osalemine 30 eurot
Lõunasöök 5 eurot
Kontsert on tasuta
Päeval osalemiseks palume registreerida hiljemalt 20. märtsiks järgmisel aadressil:
Registreerimine päeval osalemiseks: https://forms.gle/C3B8CKcKT5t3aCjB6
Registreerimine Idla õpetajale ja kontserdil osalevatele rühmadele 14. märtsiks: https://forms.gle/J9BdQiVHjqCb3cgh6
Vaid kontserdil osalemiseks registreerida pole vaja, tule lihtsalt kohale ja naudi!
Päeva toetavad: Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, Kohila Vallavalitsus, Kohila Gümnaasium, Kohila Spordihoone, Premia Tallinna Külmhoone AS, Cha,
NB! Päeva läbiviimisel lähtutakse kõigist sel hetkel kehtivatest reeglitest seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega.
Postitatud

XXII Tallinna võimlemispeo “Aeg unistada” RIIDED JA VAHENDID

Info XXII Tallinna võimlemispeo “Aeg unistada” RIIETE JA VAHENDITE kohta.

Tellimine toimub läbi veebipoe platvormi –

https://voimlemispidu.ee/tootekategooria/kostuumid-vahendid/

 

Tellimine algab 7.veebruaril 2022

Tellimine lõppeb 28.veebruaril 2022 k.a.

NB! Beebide ja väikelaste kava riiete ja vahendite tellimine kestab kuni 31.märts 2022.

 

Riiete ja vahendite hinnakiri

 

Iga kava juures on nimekiri toodetest, mis on selle kava juures vajalikud. Iga toote juures on pilt, tootekirjeldus ja mõõdutabel. Võite tellida riided ja vahendid eraldi tellimustena või siis mitme kava riided ning vahendid ühe tellimusena. See on iga tellija oma valik. Palju asju ei pea läbi Kalevi ostma, võib kasutada ka enda riideid. Kavade juures on ka ära märgitud, millist värvi jalanõud on kohustuslikud (mustad või valged). Jalanõud on võimalik osta ka läbi Kalevi (Javer jalanõud).

PDF-arved genereeritakse automaatselt ja saadetakse tellija e-postiaadressile. Kui on soov saada e-arve, siis tuleb see tellimise vormis ära märkida. ESS Kalevi raamatupidaja saadab sel juhul peale tellimuse esitamist arve e-arvetekeskusesse.

NB! Tellimusi saab muuta ja tühistada kuni 2.märts 2022 k.a, kui saadate sellekohase kirja anneli@eestikalev.ee.

Alates 3.märtsist tellimustes enam muudatusi teha ja tellimusi tühistada ei saa ning arved lähevad tasumisele vastavalt esitatud tellimustele.

Vahendite ja riiete valmimine toimub järk-järgult märtsi, aprilli ja maikuu jooksul. Valminud asjadest antakse teada tellimusele märgitud e-postiaadressi teel.

 

BEEBID JA VÄIKELAPSED VANEMATEGA

MUDILASED

1-4.KLASS

 

5-8.KLASS

GÜMNAASIUM JA TUDENGID

POISID JA MEHED

NAISED 1

NAISED 2

 

 

 

Postitatud

Võimlemisfestival “KAUNI RÜHIGA ELLU” tuleb taas!

17. aprillil 2022 kell 12.00 korraldab Eesti Spordiselts Kalev traditsioonilise võimlemisfestivali “Kauni rühiga ellu” Kalevi Spordihallis (Juhkentali 12, Tallinn).

Festivali eesmärk on:

 • Arendada kauneid liikumisharjumusi ning tagada hea rüht
 • Tuua uusi rühmi võimlemise juurde
 • Rikastada võimlemiskalendrit omanäolise võimlemisüritusega

Osalema on oodatud kõik võimlemis- ja liikumisrühmad ühe vabalt valitud kavaga.

Eelregistreerimine – esitada ametlikul blanketil (allpool) hiljemalt 04. aprill 2022.

Nimeline registreerimine – hiljemalt 11.aprilliks 2022.

Rühm loetakse lõplikult registreerinuks peale osavõtumaksu 100%-list laekumist ESS Kalevi arvelduskontole hiljemalt 11. aprill 2022. Tagasimakseid ei toimu.

Osavõtumaksu suurus 7 EUR võimleja kohta.

 

Saaja:

MTÜ Eesti Spordiselts Kalev

IBAN EE247700771000738096

märgusõna „KRE 2022“ ja maakond, linn, rühma nimi, treeneri nimi

 

 

KRE regleht 2022

KRE juhend 2022

Postitatud

XXII Tallinna Võimlemispidu „Aeg unistada“ 05.06.2022 Pirita Spordikeskuses

Eesti Spordiselts Kalev korraldab 5.juunil 2022.a. Pirita Spordikeskuses XXII Tallinna  Võimlemispeo „Aeg unistada“, mille pealavastaja on  Deelia Jõgi.

Võimlemispeo eesmärgiks on tähistada lastekaitsepäeva, propageerida võimlemist laste ja noorte hulgas. Hea meel on tõdeda, et Tallinna võimlemispeost osavõtvate lasteaedade arv on igal aastal kasvanud. Kahjuks ei suuda Pirita Spordikeskus mahutada kõiki võimlemishuvilisi ja valiku tegemisel on määravaks registreerumise järjekord.

NB! Võimlemispeo osalustasu 7 EUR võimleja/ tantsija.

 


„ Aeg unistada“

Unistada võib erineval kujul, erinevates värvides ja erinevas suuruses. Unistada võib reisist imedemaale, teekonnast koju või kohtumisest vana sõbraga. Unistused saadavad meid hommikust õhtuni, aastaringi, iga ilmaga. Unistused võivad olla varjatud, hoitud peidus või hoopis heisatud masti kõigile näha. Nagu tugev seljatagune – unistused innustavad, julgustavad, toetavad nagu soe kallistus, tugev käepigistus või helge pilk. Unistus nagu ustav reisikaaslane, mis suunab meid teel.


 

XXII Tallinna  Võimlemispeo SEMINAR toimub pühapäeval 23.jaanuaril 2022

Seminarile saab registreerida läbi vormi – https://forms.gle/YcpqaejWFyn4MWWBA

 

Seminari ajakava

SUUR SAAL KAVA KAVAAUTOR VAHEND/     KAASA VÕTTA SEMINARILE
10:00 – 11:30  Rahvatants  Eneli Rüütli
11:45 – 13:15  Lasteaiad  Kristin Laupa  suured kindad
13:30 – 15:00  Naised2  Andre Laine  valge 8m linik
15:15 – 16:45  Naised1  Kätlin Roosenblatt  kleit on vahend
17:00 – 18:30  1- 4 klass  Merle Kaare  keep
POKSI SAAL KAVA KAVAAUTOR VAHEND/     KAASA VÕTTA SEMINARILE
10:00 – 11:30  5-9 klass  Birgit Orulaid  kaks rõngast
11:45 – 13:15  9-12 klass + tudengid  Tiina Kaev  pulk lintidega
13:30 – 15:00  Poisid/mehed  Maido Saar  vahend puudub
JUDO SAAL KAVA KAVAAUTOR VAHEND/    KAASA VÕTTA SEMINARILE
10:00-11:30  Beebid ja väikelapsed  Reet Post  langevari

 

S a a l i d e s   k a s u t a   a i n u l t   v a h e t u s j a l a t s e i d !

NB!  Seminaril osalemisetasu 25 EUR sisaldab CD, DVD ja kavade kirjelduste maksumust.

Võimalus on tasuda ülekandega või küsida eelnevalt arve seminari osalemise kohta.

Tasumine –

MTÜ Eesti Spordiselts Kalev

SWEDPANK EE252200221001173980

märgusõna “XXII Tallinna võimlemispeo seminar“

või kohapeal sularahas.

Kohapeal me arveid ei väljasta!

 

 

 

TRANSPORT Põhja Spordihoonesse:

Bussiga 72– Sirbi peatus või

Bussiga 33 – Maleva  peatus ja sealt 1 peatus trammiga edasi.

Trammiga 1 /Kadriorg- Kopli/  ja 2 /Suur-Paala – Kopli/

Parkimine Uus-Maleva 10  juures tasuta, parkimiskohtade arv piiratud.

 

KAART – Põhja Spordihoone asukoht

 

Tere tulemast võimlemispeole juunis ja seminarile jaanuaris!

 

Lembe Laas                                                   Deelia Jõgi
Võimlemise projektijuht                               Võimlemispeo pealavastaja
lembe@eestikalev.ee   

tel. 53437268

 

Postitatud

Golden Age Festival võimlemises Kreetal

02.-9.10.2021 toimub Kreeta saarel Rethymno linnas rahvusvaheline võimlemise festival Golden Age, mida on korraldatud juba 13 aastat. Iga kahe aasta tagant toimub festival erinevas Euroopa riigis. See konkreetne harrastusvõimlemise festival on suunatud 50+ sihtrühmale. Siit ka festivali pealkiri Golden Age.

Eestist osalevad festivalil Kalevi liikmesklubidest Võimlemisklubi Rütmika, Võimlemisklubi Rüht ja Spordiseltsi Kalevi poolt 26-liikmeline grupp. Nädal aega kestval festivalil on avatseremoonia koos rongkäiguga, palju erinevaid töötubasid, tänava esinemisi ja galakontsert. Lisaks on võimalus osaleda haridusfoorumil, leida uusi sõpru, saada kavade koostamise kohta põnevaid inspiratsioone ja pikendada oma suve imekaunil Kreeta saarel.

 

Täpsem info festivali kohta – https://www.goldenage2020.gr/

 

Aastal 2022 toimub sama festival Madeira saarel. Kui kellelgi on soov liituda järgmisel aastal nimetatud sündmusega, siis võib julgelt kirjutada lembe@eestikalev.ee.

Kalevil on kindlasti plaan viia 50+ harrastajaid sellele sündmusele, et saada osa kuldsest elukogemusest .

 

Postitatud

Harrastusvõimlemise reklaamüritus Põlvas

18-19.septembril 2021 toimusid Põlvas Mesikäpa hallis Harrastusvõimlemise reklaampäevad.

Laupäeval, 18.septembril toimus koolituspäev kõikidele liikumisõpetajatele, kehalise kasvatuse õpetajatele, treeneritele, tantsuõpetajatele, ringijuhendajatele. Koolituspäeva juhatas sisse energilise soojendusega  Lõuna-Eesti Tantsukuninga tiitlit omav  Andre Laine.

 

Peale soojendust jätkas lektor Tatjana Tulskaja sportaeroobika treeningtunni läbiviimisega. Tund oli nii teoreetiline kui praktiline. Naisvõimlemise teoreetilise ja praktilise tunni viis läbi lektor Kai Esna, kes rääkis sissejuhatuseks naisvõimlemise ajaloost ja õpetas osalejatele selgeks ühe lihtsa liikumiskava. Koolituspäeva lõpetas lektor Olga Gogoladze akrobaatika tunniga. Lektor oli kaasa toonud palju erinevaid abistavaid vahendeid akrotunni läbiviimiseks. Mänguline metoodika tunni ülesehitusel ja harjutusvara omandamisel tegi osalejatele harjutusvara omandamise lihtsaks ja põnevaks. Tundide läbiviimisse olid kaasatud lapsed. Treenerid said lapsi juhendades paremini harjutusvara selgeks.

Koolitusel osales 34 huvilist.

Pühapäeval, 19.septembril toimus harrastusvõimlemise festival Mesikäpa hallis. Osalejaid oli kokku 200. Kõige nooremad – 6-aastased esinejad olid Saaremaalt. Festivalil osalesid rühmad Saaremaalt võimlemisklubi Pärl, Viljandist Viljandi Spordikool, Tartust võimlemisklubi Janika ja Tartu Waldorfi huvikool, Põlva Kool, Kilingi-Nõmme võimlemisklubi Githa, Spordiklubi Trefoil Tallinnas, Tantsuselts Pärliine Võrust , Jõhvi Spordikool ja Võru Tantsukeskus. Kokku oli festivalil 22 meeleolukat kava. Festivali avasõnad ütles abivallavanem Janika Usin, kes kiitis võimlejate ilusaid kostüüme ja säravaid etteasteid.

Järgmisel aastal toimub festival 23.- 26.septembril 2022 Jõgeval.

Postitatud

Harrastusvõimlemise reklaampäevad Põlvas

18-19.septembril 2021 korraldab Eesti Spordiselts Kalev harrastusvõimlemise reklaampäevad Põlvas.

Laupäeval, 18.septembril toimub koolituspäev kõikidele liikumisõpetajatele, kehalise kasvatuse õpetajatele, treeneritele, tantsuõpetajatele, ringijuhendajatele.

Pühapäeval, 19.septembril toimub Põlva Mesikäpa Hallis võimlemisfestival, kuhu on oodatud maakondade võimlemis-, tantsu-ja liikumisrühmad.

Soovime sellel sügisel Euroopa spordinädala raames pakkuda Teile erinevaid koolitusi ja kutsume teid osalema festivalile Põlva Mesikäpa Halli.

 

18.09.2021 KOOLITUSPÄEV 

9:45 – 10:00 Etnoaeroobika kõigile Lõuna-Eesti Tantsukuningaga ANDRE LAINE

 

10:00-12:00

 1. Sport aeroobika -teoreetiline ja praktiline tund, kuidas muuta kooli vahetund huvitamaks. Sportaeroobika -vastupidavus, kiirus, jõud, painduvust.

Sisu: jõu- ja akrobaatika elemendid, hüpped maandumisega jalgadele ja kätele, partneri tõsted, koreograafiline liikumine, rütmika.

Lektor: TATJANA TULSKAJA (võimlemise treener, tase 5, kutsetunnistuse nr. 130352)

IDA-VIRUMAA TANTSUÕPETAJATE LIIT, TANTSU- JA   SPORDIKLUBI T.W.I.S.T CREW 

 

12:15-12:45 Lõunasöök (Põlva Kooli sööklas, tasu a`4€)

 

13:00-15:00

 1. Naisvõimlemine(teoreetiline ja praktiline tund)

Sisu: tunni ülesehitus, naisvõimlemise harjutusvara, kava koostamine.

Lektor:  KAI ESNA (võimlemise treener, tase 5, kutsetunnistuse nr 167354), VI EESTIMAA VÕIMLEMISPEO PEALAVASTAJA, PÄRNU  VK RÜHT peatreener.

 

15:00-18:00

 1. Akrobaatika
  • Akrobaatika alushariduses ja algklassides. L a p s e d k a a s a!
  • Akrobaatika  põhikoolis ja gümnaasiumis. Õ p i l a s e d   k a a s a!

Sisu: tunni ülesehitus, juurdeviivad harjutused, erinevate vahendite kasutus, muusika valik.

 • Akro ÜKE (üldkehalise ettevalmistus)

Sisu: tunni ülesehitus ja harjutuste valiku põhimõtted.

Lektor OLGA GOGOLADZE (võimlemise vanemtreener, tase 6, kutsetunnistus 137825) SPORDIKLUBI TREFOIL peatreener, https://trefoil.ee/spordikool

 

Koolituspäeva tasu a`45€

Koolitusele registreerimine hiljemalt 13.september 2021:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOX-2GySR3wVQIK6v1i1BTbJ1xX1tjup0psFnNSnKYNWPSNA/viewform

 

19.09.2021 VÕIMLEMISEFESTIVAL PÕLVA MESIKÄPA HALLIS

 

AJAKAVA

10.00 mandaadi ettevalmistus

11:00 rühmade saabumine ja mandaat

12:00-14:30 proovid Põlva Mesikäpa Hallis

13.00-15.00 toitlustus Põlva koolis (tasu a`4€)

14:30-17:00  festival

17:00-17:15 lõpetamine

 

Osalutasu osaleja kohta a`3€

Registreerimine – Reg.leht

Osalema on oodatud üle Eesti võimlemis-, tantsu-ja liikumisrühmad!

 

Lisainfo:

projektijuht Lembe Laas

lembe@eestikalev.ee

+372 5343 7268

 

 

O H U T U   K Ü L A S T U S

Oleme  toimuvate reklaampäevade turvalisuse  põhjalikult läbi mõelnud ja arvestame kõiki sel hetkel kehtivaid piiranguid, et Sinu osalus üritusel oleks turvaline.

 

Mida saab viiruse leviku piiramiseks teha festivali külastaja:

– Külasta meid tervena! Kui tunned end haiglasena, jää pigem koju ja konsulteeri arstiga.
– Mesikäpa hallis  jälgime 2 + 2 reeglit – koos on lubatud liikuda maksimaalselt kahel inimesel või sama seltskonna liikmetel (nt pere).
– Hoiame distantsi – soovituslik vahemaa inimeste vahel on 2 m..
– Hoiame käed puhtad – desinfitseerimisvahendid on kättesaadavad paljudes kohtades halli avalikel aladel. Kätepesu on viiruse leviku tõkestamiseks väga tõhus – palun pese käsi!
– Teenuste eest tasumisel arvelda võimalusel kaardiga.
– Kui tunned end üritusel viibides haigena, anna sellest telefoni teel märku halli töötajale.