Välissuhted

Eesti Spordiselts Kalev on nelja rahvusvahelise organisatsiooni liige:

  • CSIT (Confederation Sportive Internationale du Travail) – Rahvusvaheline Töölisspordi Konföderatsioon
  • ISCA (International Sport and Culture Association) – Rahvusvaheline Spordi ja Kultuuri Liit
  • IVV (Internationaler Volkssport Verband) – Rahvusvaheline Rahvaspordi Liit
  • EFCS (European Federation for Company Sport) – Euroopa Firmaspordi Liit
Tegevusvaldkondadest ja eesmärkidest lähtuvalt on Kalevil tihedam koostöö CSIT ja IVV-iga. Kõikidel organisatsioonidel on ka oma kindel spordi ja muude ürituste kalender.

CSIT – Rahvusvaheline Töölisspordi Konföderatsioon

Rahvusvaheline Töölisspordi Organisatsioon (Le Sport Travailliste International) loodi 10. mail 1913. aastal Gent’is, Belgias. Asutajamaadeks olid Saksamaa, Suurbritannia, Belgia ja Prantsusmaa. Brüsselisse rajati vastloodud organisatsiooni peakontor, kus see asus kuni 1. jaanuarini 1997, mil see viidi üle Helsingisse, seoses Kalevi Olin&rsquot;i valimisega CSIT presidendiks. Seoses organisatsiooni tegevuse laienemisega töölistelt kõikidele töötavatele inimestele ja kõikidele ühiskonnaklassidele kannab organisatsioon alates 1993. aasta kongressist Eilatis praegust nime. CSIT eesmärgiks on pakkuda erinevaid spordivõistlusi sportlastele, harrastussportlastele ja sportlikke laagreid peredele, mis kõik on alati seotud ka antud maa kultuuri ja tavade tundmaõppimisega. CSIT rahvusvahelised üritused loovad mitmekesiseid sõprussidemeid, kasvatavad sallivust ja mõistmist eri kultuuri rahvaste vahel ning teenivad rahu ja sõpruse eksistentsi ideed maailmas. Ainsana rahvusvahelistest organisatsioonidest, kuhu Kalev kuulub, on CSIT-l oma regulaarne meistrivõistluste kalender. Meistrivõistlusi viiakse läbi 15 spordialal ning ala tööd juhivad tehnilised komisjonid. CSIT liikmeskonda kuulub 32 organisatsiooni 28 riigist Euroopast, Aasiast, Aafrikast ning Lõuna- ja Ladina-Ameerikast. CSIT liikmeskond ulatub 900 000-ni. Eesti Spordiselts Kalev on CSIT liige alates 1993. aasta oktoobrist (13.-15.10.1993 kongress Iisraelis Eilatis).

CSITi kodulehekülg


ISCA – Rahvusvaheline Spordi ja Kultuuri Liit

ISCA – Rahvusvaheline Spordi ja Kultuuri Liit loodi Taanis 1995. aasta veebruaris DGI (Taani Võimlemise ja Spordi Liit) initsiatiivil. 10.-11. veebruarini Kopenhaagenis toimunud asutav kogu kinnitas liikmeks ka Eesti Spordiseltsi Kalev. ISCA peakorter asub Kopenhaagenis. Liikmeskonda kuulub 52 organisatsiooni 30 maalt. Korraldatakse iga-aastasi festivale.

ISCA kodulehekülg


IVV – Rahvusvaheline Rahvaspordi Liit

IVV loodi 1968.aastal Saksamaal Lindaus ja registreeriti aastal 1972. Asutajamaad olid Saksamaa, Šveits, Liechtenstein ja Austria. Organisatsiooni ametlikud keeled on inglise ja saksa keel, kuid mitte-ametlikult kasutatakse ka prantsuse keelt. IVV peakontor asub Saksamaal Altöttingis (Bavaria). 2016.aastal kuulus organisatsiooni 30 rahvuslikku organisatsiooni ja 10 otsest liiget, esindades rohkem kui 4000 kohalikku klubi üle kogu maailma. Igal aastal osaleb ca 7500 korraldataval sündmusel üle maailma 10 miljonit osalejat. Rahvasport annab võimaluse jääda kontakti loodusega, tunda rõõmu ja avastada uusi kohti, inimesi, kultuuri ja ajalugu. Organisatsiooni valdkonnad on käimine, matkamine, jalgrattasõit, ujumine ja teised aktsepteeritud spordialad.

IVV kodulehekülg


EFCS – Euroopa Firmaspordi Liit

Euroopa Firmaspordi Liit on vabatahtlik tulu mittetaotlev organisatsioon. EFCSi põhieesmärk on edendada ja arendada spordiga tegelemist töökeskkonnas üle kogu Euroopa. Liit ühendab endas firmaspordiga tegelevaid rahvuslikke föderatsioone terves Euroopas. Enamik EFCSisse kuuluvate föderatsioonide liikmed on ettevõtted, mis erinevad oma suuruse, vormi ja tegevuse poolest. EFCSi peakontor asub Pariisis ja sekretariaat Wiesbadenis.

Põhieesmärgid:

  • inim- ja kultuurikontaktide tugevdamine spordi kaudu üle riigipiiride
  • regulaarse füüsilise tegevuse edendamine ettevõtetes
  • rohujuure tasandil spordi harrastamisel tervist parandava iseloomu rõhutamine

EFCS kodulehekülg