Organisatsioon

Eesti Spordiselts Kalev on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mis ühendab piirkondlikke spordiühendusi, -seltse, -liite ja spordiklubisid ning põhikirjas sätestatud tingimustel füüsilisi isikuid.

Spordiselts Kalev koosneb volikogust, juhatusest, keskkontorist, kus tegutseb Seltsi tegevjuht koos projektijuhiga. Eesti Spordiselts Kalev tegevjuhiks on Aleksander Tammert, kelle juhtimise alla kuulub 36 juriidilist isikut (seltsi/alaliitu/klubi/ühendust) ja 7 füüsilist isikut. Eesti Spordiseltsil Kalev on üle 9000 liikme. Liikmesorganisatsioonid on esindatud kõikides maakondades.

Näiteks kuuluvad liikmete sekka: Tallinna Spordiselts Kalev, Tartu Spordiselts Kalev, Pärnu Spordiselts Kalev, Kalevi Veteranide Ühendus, Jalgpalliklubi Tallinna Kalev, Eesti Firmaspordi Liit, Kalevi Jahtklubi, Võimlemistreenerite klubi Katrek, Võimlemisklubi Janika, Võimlemiskubi Piruett jne.

Eesti Spordiselts Kalev viib iga aasta läbi väga mitmeid ja erinevaid võistlusi. Nii võistlusspordis kui ka võimlemises korraldatakse läbi aasta peaaegu iga kuu üks suurvõistlus, mis teeb iga kuu kaks suurvõistlust.

Lisaks võistlustele korraldab Selts 7 kuud järjest terviseliikumise sündmusi inimestele, kellele meeldib ennast liigutada ja teha seda sõbralikult teistega koos ühtses liikumissarjas, mis iga aastaga suureneb ja areneb.

Pikkade traditsioonide ja rahvusvahelise tuntusega tegevuseks on harrastusvõimlemine, mida vabariigis keegi teine sellisel kujul läbi ei vii ning mida soovijate põhjal saaks harrastada veelgi massilisemalt, kuid takistuseks on finantsilised piirangud. Tahtjatest puudust ei ole. Seega on juba ainuüksi Seltsi poolt korraldamisel igal aastal üle 40ne suurürituse, millest võtab osa ligi 10 000 osalejat ning 20 000 pealtvaatajat. Lisaks nendele võistlustele korraldavad ka liikmed oma valdkonnas erinevaid võistlusi.