Võimlemisfestival “Kauni rühiga ellu”

Võimlemisfestival “Kauni rühiga ellu” kutsuti ellu 1993.aastal. Igal aastal võtavad festivalist aktiivselt osa lasteaiad, koolid, klubid ja muud liikumisrühmad.

Võimlemine on ilu ja tervis, liigutuste elegants ning ilu tagatis, millest kasvas välja ürituse moto “Kauni rühiga ellu”. Harrastusvõimlemise propageerimiseks ellu kutsutud võimlemisfestival on üks paljudest võimalustest arendada kehalise tegevuse mitmekülgsust, pakkudes noortele palju positiivseid emotsioone erinevate liikumisharrastuste leidmisel. Hea võimalus noortel end teostada ning läbi ühistegevuse õppida ja arendada meeskonna tööd. Festival annab hea võimaluse oma võimeid proovile panna ka nendel rühmadel, kes ei osale tippvõistlustel, aga sooviksid osaleda koolivälistel võimlemist propageerivatel festivalidel.

Festivali žüriisse kuuluvad 10 liiget, kelle kohustuseks on anda hinnang õpilaste rühile, rühma sisse- ja väljamarsile, rühma koos tegutsemisele. Samuti juhtida suuremat tähelepanu treeneritele, juhendajatele muusika valikul, kava  eakohalisusele. Festivali tulemusi hinnatakse kuld- hõbe või pronksplaadi vääriliselt, mis ühtlasi annab rühmadele stiimuli oma taset tõsta ja parematelt mõõtu võtta.

Eesmärgid:

Meie soov sellel aastal on  kaasata projekti rohkem koolide liikumisrühmi, et koolivõimlemist propageerida. Samuti pöörata suuremat tähelepanu lasteaedade,  erinevate liikumisrühmade  liikumisharjumustele ning  rühi arendamisele.   Propageerida ja motiveerida terviseliikumise üritusi korraldama. Võimlemisfestival  on suure osalejate arvuga ja mitmekülgne üritus.

Sihtgrupp:

lasteaiad, klubid, koolid, huvikoolid, liikumisrühmad, huviringid.