Seltsid ja liidud

Eesti Spordiseltsi Kalev liikmeskonda kuulub 9 seltsi ja 1 spordiliit.

Tartu Kalev on väga pikkade traditsioonidega spordiklubi. Tutvu Tartu Kalevi huvitava AJALOO ning tegevust reguleeriva PÕHIKIRJAGA, kus on välja toodud eesmärgid. Uuri täpsemalt ka JUHATUSE KOOSSEISU ja LIIKMESKONNA kohta. Viimaste hulka kuuluvad paljud teenekad sportlased, treenerid, spordiaktivist ja staažikad kalevlased.

Tallinna Spordiselts „ Kalev“ moodustati Eesti Vabariigi kodanike ühenduse seaduse alusel 02.aprillil 1991.a. Tallinna Jalgrattasõitjate seltsi (asutatud 1901.a.) ja AVSÜ „Kalev“ Tallinna organisatsiooni (1944.a.) tegevuse jätkajana. 26.jaanuaril 1995.a.moodustati Tallinna Spordiselts „Kalev“ spordiklubide liiduna Eesti Vabariigi mittetulundusühingute ja nende liitude 23.märtsi 1994.a. seaduse alusel.

Eesti Firmaspordi Liit on loodud 1. detsembril 2005. aastal vabatahtlikul algatusel. Eesti Firmaspordi Liidu  toonasteks olulisemateks sündmusteks oli Firmaspordi Talimängude ja Suvemängude korraldamine. Eesmärgiks on koostöös Eesti Olümpiakomitee ja Kultuuriministeeriumiga jõuda Eestis firmaspordi tunnustamiseni, kui ühe olulisima võimaluseni tuua sportimisharjumus töötava inimeseni. Töötavad inimesed, kes on lõpetanud koolitee ja kellel pole veel nii palju vaba aega kui pensioniikka jõudnutel, vajavad tugevat lisamotivatsiooni, et püsida kehaliselt aktiivsed või alustada sportimisega. Tööandjad on seejuures olulised partnerid, kellel on mängus ka omad huvid, et töötajad oleks kehaliselt aktiivsemad ja tervemad. Sellega on töötajad rõõmsamad ja puuduvad vähem haiguste tõttu töölt.

Idla Eesti Selts on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste isikute iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel. Seltsi eesmärgiks on Ernst Idla vöimlemissüsteemi taasrakendamine ja edendamine Eestis.

  • Kohtla-Järve Spordiselts Kalev
  • Narva Spordiselts Kalev
  • Pärnu Spordiselts Kalev
  • Rakvere Spordiselts Kalev
  • Saaremaa Spordiselts Kalev
  • Võru Spordiselts Kalev