Postitatud

Ida-Virumaa harrastusvõimlemise koolitus ja festival „Värskete meretuulte linn“

1.-2. novembril toimus Sillamäel harrastusvõimlemise festival “Värskete meretuulte linn”, millest võtsid osa Ida-Virumaa, Harjumaa, Pärnumaa, Viljandimaa ja Tartu harrastusvõimlejate rühmad. Festivalil  esines  kokku 200 võimlejat 27 põneva kavaga.  Kõige suurema esinejate arvuga osales festivalil Kalevi liikmesklubi Spordiklubi Trefoil, kes tõi välja 46 akrovõimlejat. Lisaks akrovõimlejatele võis festivalil  näha  iluvõimlejaid, sport aeroobikuid, rühmvõimlejaid, harrastusvõimlejaid, Team Gym võistkonda ja Ernst Idla naisvõimlejaid. Kõige nooremad esinejad olid Sillamäe Ulei Huvikeskuse 4- kuni 6-aastased lapsed. Festivali lõppu jäid kaunistama Idla Eesti Seltsi  naisvõimlejad. Festivali korraldas Eesti Spordiselts Kalev koostöös Sillamäe linnavalitsuse ja Sillamäe spordiklubiga Kalev.

1.novembril toimus Sillamäe Spordikompleksis Kalev koolituspäev. Kohalikud treenerid, kehalise kasvatuse õpetajad ja lasteaedade liikumisjuhid said ennast täiendada mudilaste tunnis. Tunni viis läbi Spordiklubi Fööniksi peatreener Tatjana Semtsenkova. Tund oli nii praktiline kui teoreetiline. Kõikidel juhendajatel oli võimalus võtta kaasa lapsed, kelle peal harjutused ette näidati. Tunnis osales 30 juhendajat Ida-Virumaalt. Seminari ülesehituselt otsustasime lisada järgmise  lõõgastava tunni juhendajatele ja suunasime kõik koolitusel osalenud vesiaeroobikasse. Tunni viis läbi Võimlemisklubi Rütmika treener Sirje Eomõis. Koolituspäeva viimane akrobaatikatund koosnes kahest osast, esimene pool oli suunatud mudilastele ja algklassidele ning teine pool üldkehaline ettevalmistus ehk ÜKE ja akrobaatika soojenduses. Akrobaatika tunni viisid läbi Spordiklubi peatreener Olga Gogoladze koos  klubi  sportlase Vlad Semjonoviga. Akrotundi  kaasasime Sillamäe Kergejõustikukooli Kalev õpilased ja teise akro tundi Sillamäe Klubi Kalev iluvõimlejad, kelle peal tunni praktilised harjutused ette näidati. Tunnid andsid positiivse tagasiside nii õpilastele kui juhendajatele.


01.11.2019 KOOLITUSPÄEV

1.novembri koolituspäevale on planeeritud kolm erinevat koolitust:

* lasteaedadele ja algklassidele annab tunni Spordiklubi fööniks tunnustatud peatreener Tatjana Semtsenkova. Tunnid toimuvad Sillamäe Spordikompleksis “Kalev”

* Akrobaatika ABC koolituse  lasteaedadest kuni gümnaasiumini viib läbi Spordiklubi Trefoil peatreener Olga Gogoladze. Tunnid toimuvad Sillamäe Spordikompleksis “Kalev”

* Vesivõimlemise tunni nii linnarahvale kui  koolitusel osalejatele viib läbi Võimlemisklubi Rütmika  vesivõimlemise treener Sirje Eomõis.

Kõik seminarid on praktilised.

Reg.leht koolitus

 

2.novembril ootame kõiki harrastusvõimlemisega tegelevaid klubisid osalema festivalile Sillamäe Spordikompleksi “Kalev”.

02.11.2019 FESTIVAL

A j a k a v a:

8:30 mandaat saabuvatele rühmadele

9:00 – 13:00 rühmade proovid

11:00 – 12:20 rühmade toitlustamine

14:00 ESINEMINE

14:00 Kalevi signatuur,

14:02 rühmade väljamarss

14:10 avasõnad Sillamäe linnapea,

14:15 rühmade ära marss

14:20 algab festival

16.30 festivali lõpp

16.35 rühmade väljamarss

16.45 rühmade tänamine, toetajate tänamine

17:00 rühmade ära marss

17:15 treenerite toitlustamine

Reg.leht festival1

 

Täiendav info:

Lembe Laas

Võimlemise valdkonna juht

MTÜ Eesti Spordiselts Kalev

Tel + 372 5343 7268

lembe@eestikalev.ee