Postitatud

Stipendiumikonkurss

MTÜ Eesti Spordiselts Kalev kuulutab välja stipendiumikonkursi Kalevi veteranide spordiliikumise arendamise kontseptsiooni välja töötamiseks.

Avaldused saata hiljemalt 20.jaanuar 2021 e-postiaadressile info@eestikalev.ee või postiaadressile Mustamäe tee 4, 10616 Tallinn.

 

Esitatud avalduste kohta teeb otsuse MTÜ Eesti Spordiseltsi Kalev juhatus hiljemalt 28.jaanuar 2021.