Postitatud

Kalev firmaspordi meistrivõistlused males Äripäev auhindadele – TULEMUSED!

Eesti Spordiselts Kalev korraldas 24.jaanuaril 2019 Kalev firmaspordi meistrivõistlused males Äripäeva auhindadele. Turniir toimus Paul Kerese Malemajas ja selle võistlusega tähistati Kalevi auliikme, rahvusvahelise suurmeistri Paul Kerese 103. sünniaastapäeva.

Võistlustel osales 58 maletajat 16 firmast. Arvestust peeti nii individuaalselt kui ka võistkondlikult.

Individuaal arvestuses saavutas esikoha Kaimar Puusepp 6 p.(Raxoest OÜ), teise koha sama tulemusega Ivan Moltšanov (ABB Spordiklubi), kuid madalamate lisanäitajatega. Kolmanda koha saavutas Kirill Makin 5,5 p. (Norma SK).

Naiste arvestused saavutasid kaksikvõidu Bret Metsküla ja Liivi Kedelauk 3 p. Äripäevast ning neile järgnes Ene Lääne (Helmes) 2,5 p.

Võistkondlikult oli parim Eesti Energia võistkond 183,5 p. kooseisus Roman Abramov, Sergei Novikov, Georgi Pitsevitš, Einar Vaino ja Karmazin Oleg.

Teise koha saavutas ABB Spordiklubi võistkond 172,5 p. kooseisus Ivan Moltšanov, Dimitri Gomon, Igor Pantšenko, Taavi Kalvik ja Jevgeni Denissov.

Eesti Pank saavutas kolmanda koha 96 p, kusjuures võistkond oli kolmeliikmeline (võistkonna arvestuses selgitati tulemus välja 5 parima võistleja poolt saavutatud punktide summast) – Metsalu Mart, Jürgenson Väino ja Vainre Innar.

Tulemused_individuaalne

Tulemused_võistkondlik

Turniirile registreerunute nimekirjad, paarid ja tulemused ning edetabelid on leitavad lehelt – http://chess-results.com/tnr409346.aspx?lan=1.

 


Võistluse korraldajaks on Eesti Spordiselts Kalev. Võistlusega tähistatakse Kalevi auliikme rahvusvahelise suurmeistri Paul Kerese 103. sünniaastapäeva. Võistluse eesmärgiks on välja selgitada parimad firmasportlastest maletajad ja võistkonnad.

 

 1. Aeg ja koht

Turniir viiakse läbi  24. 01.2019.a. kell 16:00-21:00 Paul Kerese Malemaja II korrusel (Vene tn. 29, Tallinn) alloleva ajakava järgi:

 

Ajakava:

16:00-16:45 Registreerimine

16:50 Turniiri avamine.

17:00-17.30  I voor

17:30-18.00  II voor

18:00-18.30  III voor

18:30-19.00  IV voor

19:00-19.30  V voor

19:30-20.00  VI voor

20:00-20.30  VII voor

20:45-21.00   Autasustamine

 

 1. Eelregistreerimine ja osavõtjad

Osavõtusoovist teatada hiljemalt 17.jaanuariks 2019 e-kirjaga aadressile firmasport@eestikalev.ee.

Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel ettevõtte poolt eelregistreerunud maletajatel, kes omavad   lähetava ettevõttega kehtivat töölepingut.

 

Võistlusklassid

Naised, mehed, firmade võistkonnad (võistkonna arvestusse lähevad 5-e parima osaleja punktisumma vt. p.4.1).

Mehed ja naised mängivad samas turniiris ja võivad kohtuda ka omavahel, kuid võistlusklassid on erinevad. Ka sama ettevõtte võistlejad võivad kohtuda omavahel.

 

 1. Turniiri korraldus

Turniir viiakse läbi individuaalturniirina šveitsi süsteemis ühtses grupis. Mängitakse kiirmalet FIDE reeglite järgi, 7 vooru  mõtlemisajaga 1o minutit +3 lisasekundit igal käigul kummalegi maletajale partii lõpuni.

 

VÕISTKONDLIKU PAREMUSJÄRJESTUSE MÄÄRAMINE

Parima ettevõtte tulemus selgub 5 parima võistleja kohapunktide summas.

4.1. Parimad võistkonnad selgitatakse välja 5 parima võistleja poolt saavutatud punktide summast järgmise punktitabeli järgi:

 1. 50 punkti
 2. 47 punkti
 3. 45 punkti
 4. 44 punkti
 5. 43 punkti

 1. 2 punkti
 2. 1 punkt
 3. 1 punkt

Võrdsete tulemuste korral p.4.2. kriteeriume ei arvestata, kohapunktid jagatakse.

Näide: I koht 6p. (individuaalne tulemus) => võistkonnale 50 p

II-V koht 5p. s.t. 4 mängijat kogusid 5 p => arvutatakse II-V koha vastavate punktide aritmeetiline keskmine ja need neli  mängijat toovad võistkonnale  (47+45+44+43)/4=179/4=44,75 p.

 

INDIVIDUAALSE PAREMUSJÄRJESTUSE MÄÄRAMINE

Võistleja teenib oma võistlusklassis kohapunktid vastavalt saavutatud tulemusele.

4.2. Individuaal võistlejatele määratakse kohad võrdsete punktide korral järgmiste kriteeriumide järgi:

1) omavaheline kohtumine (kui kohajagajad on omavahel mänginud)

2) voorujärgsete punktide summa

3) Mediaan-Buchholz

4) Buchholz

5) Buchholz ilma ühe nõrgema vastaseta, ilma kahe nõrgema vastaseta jne. Loosimiseks ja tehniliseks tööks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi.

Viimases voorus on kohtunikul õigus teostada paaride valikut lähtudes eriauhindade gruppidest.

 

 1. Majandamine

Osaleda võivad firmade töötajad, kelle firma on eelnevalt registreerunud ja tasunud  osavõtumaksu  18 € võistleja kohta enne 17.01.2019. Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja. Korraldajal on õigus teha täiendavaid soodustusi turniiril osalejatele.

 

 1. Autasustamine

Võistluse  parimaid autasustatakse alljärgnevalt:

Naised:

I koht                                                             karikas + medal + meene

II koht                                               medal + meene

III koht                                              medal + meene

 

Mehed:

I koht                                                             karikas + medal +meene

II koht                                               medal +meene

III koht                                              medal +meene

 

Võistkonnad 

I koht                                                             karikas (firmale)

medal +meene (igale võistkonna liikmele)

II koht                                               medal +meene (igale võistkonna liikmele)

III koht                                              medal +meene (igale võistkonna liikmele)

 

 1. Muud

Partii ajal on keelatud kasutada mängusaalis mobiiltelefoni või muud elektroonilist kommunikatsioonivahendit. Seadmed võivad olla mängija juures väljalülitatud või hääletul olekus. Selle reegli rikkumisel kaotab  mängija partii sõltumata seisust. Nimetatud seadmeid võib kasutada vaheaegadel väljaspool mängusaali.

Rakendatakse 2018.a kehtima hakanud uusi FIDE reegleid – http://www.maleliit.ee/

NB! Erisus FIDE reeglitest –  esimene määrustevastane käik toob kaasa hoiatuse, teine kaotuse.  Määrustevastase käigu tegija vastasele lisatakse mõtlemisaega 2 minutit, kui ta kellal on jäänud mõtlemisaega alla 5 minuti.

 

Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendavad turniiri korraldajad koostöös kohtunikega.

 

Korraldajatel on õigus teha muudatusi võistluste ajakavas ja juhendis, neist osalejaid teavitades.