Postitatud

Kalevi lahtised meistrivõistlused vibuspordis

6.juunil 2020 toimuvad Järvakandis Kalevi lahtised meistrivõistlused vibuspordis.

Aeg ja koht

Võistlus toimub 6. juunil 2020 Järvakandi vibustaadionil. Tehniline kontroll ja treeninglaskmine algab kell 10:30, võistlus algab kell 11:00. Võistluse läbiviimisel lähtutakse eriolukorra ajal võistluste läbiviimise juhendist.

Harjutus

Võistlus lastakse 6 noolega, duellid lastakse 3 noolega. Kui mõnes võistlusklassis on alla 4 laskuri, siis võistlevad selle klassi naised ja mehed ühes arvestuses. Laskmine toimub ühelt tulejoonelt. Olenevalt võistlusele registreeritud laskurite arvust lastakse OR või RR harjutust. Osalejaid teavitatakse 5. juunil.

Autasustamine

Iga võistlusklassi esikolmikut autasustatakse medali ja diplomiga. Sportvibu ja plokkvibu täiskasvanute klassi võitjaid autasustatakse rändauhinnaga „Järvakandi Känd“. Kalevi MV medalitele on võimalik võistelda Eesti Spordiselts Kalevi liikmeskoda kuuluvatel laskuritel.

Osalustasu

Alustajad, tidetid, noored, kadetid ja 30m grupp 10 eurot. Juuniorid ja täiskasvanud 20 eurot.

Registreerimine

Registreerimine e-posti teel kuni 4. juuni kella 12.00ni anneliviher@gmail.com
Registreerimisel märkida nimi, klubi ja võistlusklass. Peakohtunik on Andres Ansip