Postitatud

Kalevi lahtised meistrivõistlused rühmvõimlemises – TULEMUSED!

24.märtsil 2018 toimusid Kalevi lahtised meistrivõistlused rühmvõimlemises, millest võttis osa 54 rühma kokku 500 võimlejaga. Kõige suurema arvuga oli esindatud Kalevi liikmesklubi VK Janika. Klubidest osalesid veel VK Rütmika, VK Rüht, VK Piruett, Narva Paemurru Spordikool, Spordiklubi Airi, Võimlemisklubi MyGym. Võisteldi nii vaba kui vahendiga kavas, A kui ka B grupis viies erinevas vanuseklassis. Vanuseklassid olid mini noorem, mini vanem A ja B, lasteklass A ja B, noorteklass A ja B, juuniorklass A ja B ning meistriklass. Välja anti 36 karikat ja 238 medalit. Tegemist oli suure ja põneva võistlusega, kus esmakordselt anti välja Kalevi meistrimedalid meistriklassi võitjatele.

TULEMUSED


Treeneri meelespea

AJAKAVA

LaupÄev, 24.03.2018

12.00 Avamine
12.15 Juuniorklass B vabakava
Noorteteklass B vabakava
Lasteklass B vabakava
13.15 Autasustamine
13.45 Miniklass vanem B vabakava
Miniklass noorem vabakava
14.45 Miniklass vanem B vahendikava
Lasteklass B vahendikava
Noorteklass B vahendikava
Juuniorklass B vahendikava
15.30 Autasustamine orienteeruvalt
16.00 A-gruppidele tervitussõnad
16.05 Miniklass vanem A vabakava
Lasteklass A vabakava
Noorteklass A vabakava
Juuniorklass A vabakava
Meistriklass A vabakava
Miniklass vanem A vahendikava
Lasteklass A vahendikava
Autasustamine ja võistluste lõpetamine orienteeruvalt kell 18.10

Võistluste loositud järjekord

Võistlused toimuvad vastavalt 2018 a. Eestis kehtivatele võistlusmäärustele nii vabakavas kui ka vahendiga kavas.

Paremusjärjestus selgitatakse eraldi arvestusena vabakavas ja vahendikavas. Iga vanuseklassi I, II ja III koha saavutanud rühma autasustatakse karika ja võistkondliku diplomiga. Iga vanuseklassi I, II ja III koha saavutanud rühma liikmeid autasustatakse A-grupis medalite ja diplomitega ning B-grupis diplomitega.

Osavõtumaksu suurus rühmale on 50 €. NB! Kui klubist osaleb enam kui 3 rühma, siis on osavõtumaksu suurus 35 €.

Osavõtumaksu palume tasuda ülekandega Eesti Spordiselts Kalev arvelduskontole  EE872200221024603796 Swedpangas 10 tööpäeva enne võistluste algust esitatud arve alusel. Rühm loetakse registreerunuks peale osavõtumaksu 100% laekumist arvelduskontole. Tagasimakseid rühma mittevõistlemisel ei toimu!

Kõik lähetustega seotud kulud kannab lähetatav organisatsioon.

Kõik ülesandmised ja muusikad palume esitada online süsteemis www.rgform.eu.  Koopiad ülesandmistest tuleb saata e-kirjana lembe@eestikalev.ee.

Rühmadel, kes registreeruvad peale ülesandmise tähtaegu, tuleb tasuda topelt osavõtumaks.

Eelülesandmine 01.03.2018
Lõplik  ülesandmine

Muusika MP3 üleslaadimine

12.03.2018

12.03.2018

Orienteeruv algus mitte enne kui kell 10.00. Täpne ajakava 5 päeva enne võistluste algust www.eestikalev.ee ja www.rytmika.ee.

 

JUHEND Kalevi MV ruhmvoimlemises 2018

 

Lisainfo:

Lembe Laas

Võimlemise valdkonna juht

E-post: lembe@eestikalev.ee

Tel. +372 615 4277 / +372 5343 7268

Kalevi lahtised meistrivõistlused rühmvõimlemises

Kalevi lahtised meistrivõistlused on kõige suurema osalejate arvuga rühmvõimlemise võistlus vabariigis.

Võistluste eesmärgiks on propageerida rühmvõimlemist kui neidude/naiste spordiala, mis põhineb harmoonilisel, rütmilisel ja ökonoomsel liikumistehnikal.  Samuti on eesmärgiks tuua spordi, eelkõige võimlemise juurde uusi noori ning läbi selle populariseerida ala.

Kalevi meistrivõistlused võimaldavad Eesti parimatel võimlejatel koduses konkurentsis võrrelda oma võimeid teiste klubide ja võistlejatega.

Võistluste sihtgrupiks on rühmvõimlejad alates 6 eluaastast  kuni 18 eluaastani.