Postitatud

Kalevi lahtised meistrivõistlused koroonas – TULEMUSED!

Eesti Spordiseltsi Kalev lahtised meistrivõistlused noortele, täiskasvanutele ja veteranidele koroonas toimusid 24. augustist – 25. augustini 2019. a Sauga Valla Spordisaalis.

Võistlused korraldasid Eesti Spordiselts Kalev ja Eesti Koroonamänguliit ning MTÜ RING, peakorraldaja Heino Merilaine koos kohtunikekoguga.

 

Võistluste tulemused individuaalselt ja segapaarismängus 

Võistluste tulemused nais- ja meespaarismängus 

 

Osavõtjad

Osavõtjate arvu ei piirata, kuid soovitav alates 11.eluaastast, kes austavad ja täidavad võistlusmäärusi ja on tasunud osavõtumaksu täiskasvanud 4 eurot ja noored osalustasuta. Korraldajaklubil on õigus teha erisoodustusi korraldajatele. Paarismängud 6 eurot/paar.
Eraldi arvestus noortele (2001.a. ja hiljem); naisveteranid üle 55 a (1964a ja varem sündinud) ja
meesveteranid üle 60 a (1959 a ja varem sündinud). Iga võistleja vastutab ise oma tervise eest.

Programm ja läbiviimise süsteem

Võistlused viiakse läbi Eestis 1995.a. kinnitatud rahvusvaheliste võistlusmääruste järgi.
Registreerimine ja loosimine toimub 9.00-9.45 Sauga Valla Spordisaalis.

Üksikmängud 24.08.2019. a kell 10.00;
mehed ja noormehed, naised ja neiud mängivad min 7 vooru śveitsi süsteemis, neli geimi (4:0, 3:1, 2:2).

Segapaarismängud 24.08.2019. a, orienteeruvalt kell 14.00 mängitakse sõltuvalt osalejate arvust; 6
vooru śveitsi süsteemis vms, peakorraldaja otsustab.

Mees- ja naispaarismängud 25.08.2019 kell 10.00; voorude arv ja võistlussüsteem, mängitakse sõltuvalt osalejate arvust; peakorraldaja otsustab.

Võistlejate vahelise paremusjärjestuse määrab omavahelistes kohtumistes kogutud punktide üldsumma.
Üldsumma võrdsuse punktide korral arvestatakse Šveitsi süsteemi korral koefitsiente: Bucholz, Berger, Buch-HiLo, progresseeruv.

Võistkonna arvestusse 6 parema võistleja tulemused:
igas üksikmängu võistlusklassis saab I koht 15 punkti, II koht 14, III 13 jne.

Võistkondliku arvestuse võrdsuse korral saab parema koha võistkond, kellel on rohkem võistlusklasside I kohti, II kohti jne.

Inventar

Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus.
Läbiviija poolt on mängudeks vajalik inventar ja laudade määrdeks boorhape.

AUTASUSTAMINE

Eesti Spordiselts Kalev autasustab kolme paremat neidu, noormeest, naist, meest, naisveterani (55+ a) ja meesveterani (60+ a) üksikmängudes, ning kolme paremat naispaari-, meespaari- ja segapaarismängijaid diplomi ning meenega. Võitja võistkonda autasustatakse karikaga ja kolme paremat võistkonda diplomiga. Võistluste korraldamisega seotud kulud kannab Eesti Koroonamänguliit osavõtumaksudest.
Osavõtjate muud kulud kannab lähetav klubi.

ÜLDISELT:

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu, tuginedes võistlusmäärustele.
Peakorraldaja: Heino Merilaine, MTÜ Ring, 5206 092;
Peakohtuniku asetäitja ja sekretär: Guido Trees, Peningi KMK, 5278 829.

 

JUHEND