Postitatud

Eesti Spordiseltsi Kalev korraline üldkogu 25.05.2018

25.mail 2018 Tallink Spa & Conference Hotel konverentsikeskuses toimunud Eesti Spordiseltsi Kalev korralisel üldkogul valiti taas Seltsi presidendiks kindralmajor Meelis Kiili. Samuti kinnitati volikogu koosseis, kuhu kuuluvad asepresidendid Kalle Klandorf ja Neinar Seli ning liikmed Olga Gogoladze, Toomas Niinemäe, Aadu Kana, Kari-Paavo Koch, Raido Mägi, Matti Killing ja Margus Purlau. Revisjonikomisjoni valiti Ülo Kotkas ja Eve Ello.

 


ÜLDKOGU PÄEVAKORD:

1.  Eesti Spordiseltsi Kalev 2017 aasta majandusaasta aruande (sh tegevusaruanne ja raamatupidamise aruanne), audiitori aruande ja revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine ja kinnitamine.
2.   Seltsi liikmete väljaarvamine ja uute liikmete vastuvõtt.
3.   Seltsi auliikme nimetuse omistamine.
4.   Eesti Spordiseltsi Kalev Presidendi, asepresidentide, volikogu ja revisjonikomisjoni liikmete valimine.
5.   Kalevi Keskstaadioni rekonstrueerimine.

6.   Kalev SPA info ja rekonstrueerimise lõpuleviimiseks laenu andmine.

7.   Sõnavõtud ja ettepanekud.


Palume kõikidel liikmetel soovi korral esitada auliikme nimetuse kandidaadid koos motivatsioonikirjaga Seltsi juhatusele hiljemalt 10 päeva enne üldkogu toimumist.


Üldkogu materjalidega saab tutvuda alates 18.maist Kalevi kontoris (Mustamäe tee 4, II korrus Tallinn) või kokkuleppel.


Peale korralist üldkogu toimub kell 15.00 Tallink Spa & Conference Hotel restoranis NERO Eesti Spordiseltsi Kalev 117. aastapäeva tähistamine. Personaalsed kutsed vastuvõtule saadetakse e-posti teel.

 

24.mail kell 11.00 toimub Rahumäe kalmistul kalevlaste mälestusmärgil Vabadussõjas langenud kalevlaste austamine ja mälestamine.