Postitatud

Eesti Spordiseltsi Kalev korraline üldkogu

Neljapäeval, 17.juunil 2021 kell 12.00 toimub  Kalev Spordimajas (Staadioni 3, Tallinn) Eesti Spordiseltsi Kalev korraline üldkogu.
ÜLDKOGU PÄEVAKORD:
1.      Eesti Spordiseltsi Kalev 2020 aasta majandusaasta aruande (sh tegevusaruanne ja raamatupidamise aruanne), audiitori aruande ja revisjonikomisjoni arvamuse ära kuulamine ja kinnitamine.
2.      Seltsi liikmete väljaarvamine ja uute liikmete vastuvõtt.
3.      Seltsi auliikme nimetuse omistamine.
4.      ESS Kalev arengukava 2022-2026 algatamine
5.      ESS Kalev info:
5.1. Kalev SPA;
  5.2. Kalevi Keskstaadioni rekonstrueerimine;
5.3. Staadioni 8 info;
  5.4. Kaubamärgi õigused ja kasutamine.
6.      Sõnavõtud ja ettepanekud.
Üldkogu materjalidega saab tutvuda alates 10.juunist Kalevi Spordimajas (Staadioni 3, II korrus, Tallinn) või kokkuleppel.