Postitatud

Eesti Spordiselts Kalev kuulutab välja treeningtoetuse konkursi Kalevi liikmes-klubide noorsportlastele

ESS Kalevi 2019 I poolaasta treeningtoetus Kalevi liikmes-klubide sportlastele

ESS Kalevi treeningtoetuse fond on loodud motiveerimaks ja tagamaks parimate Kalevi  sportlaste paremaid võimalusi intensiivsemaks sportlikuks tööks ja sportlaskarjääri alustamiseks täiskasvanute klassis.

Treeningtoetusele kandideerimise aluseks on Eesti Spordiseltsi Kalev Järelkasvukoondise (edaspidi JKK) juhend.  Juhend on avaldatud ESS Kalev veebileheküljel: http://www.eestikalev.ee/.

JKK treeningtoetuse fondi suurus on 2019 I poolaasta 6000 eurot, millest antakse välja kuni 10 treeningtoetust (sealhulgas kuni kaks (2) mitteolümpiaala). Treeningtoetuse suurus on 600 eurot perioodi 1. jaanuar 2019 kuni 30. juuni 2019 eest.

 

Treeningtoetusele oodatakse kandideerima ESS Kalev liikmes-klubide sportlasi, kes vastavad järgmistele tingimustele:

Ø  Sportlane omab Eesti Vabariigi kodakondsust;

Ø  Sportlane on treeningtoetuse taotlemise perioodil kuni 22 aastane;

Ø  Sportlane on eelmisel või käesoleval võistlushooajal võistelnud Eesti rahvuskoondises rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või täitnud osalemise normi oma vanuserühmas;

Ø  Sportlane on Eesti omavanuste meistrivõistluste medaliomanik eelneval ja/või käeoleval kalendriaastal;

Ø  Sportlane on esindanud ESS Kalev liikmes-klubi mitte vähem kui 12 kalendrikuud;

Ø  Sportlane järgib Eesti Vabariigi, Eesti Olümpiakomitee ja rahvuslike alaliitude poolt kehtestatud seaduseid ja õigusakte;

Ø  Sportlane ei ole EOK A-, B- või C- taseme toetuse saaja.

 

Treeningtoetuse taotlemiseks tuleb saata taotlus aadressile anneli@eestikalev.ee, kus:

Ø  Teemareal („Subject“) on märgusõna „JKK_2019_I“;

Ø  Kirjale on lisatud sportlase Curriculum Vitae (kehtivate kontaktandmetega);

Ø  ESS Kalev liikmes-klubi motivatsioonikiri (kuni 2000 tähemärki) sportlase kandideerimiseks – põhjendus treeningtoetuse taotlemise kohta, kus on kirjeldatud:

      o   Kinnitatakse noorsportlase vastavust konkursi tingimustele;

      o   Kirjeldatakse noorsportlase perspektiivi;

   o Millised on noorsportlase käesoleva  hooaja saavutused, eesmärgid ja järgmise hooaja püstitatud sihid.

 

Treeningtoetuse eraldamisel arvestatakse:

*  taotluse põhjendatust ehk sportlase motivatsiooni;

*  sportlase perspektiivikust;

*  sportlase varasemaid tulemusi.

*  eelneva(te) perioodi(de) aruannete esitamise korrektsust.

 

NB! Treeningtoetust ei määrata sportlasele, kes ei ole esitanud eelneva(te) perioodi(de) eest aruannet!

 

Taotluse esitamise tähtaeg on mitte hiljem kui 31.detsember 2019.

 

Lisainfo:

Anneli Saarma

anneli@eestikalev.ee

+372 516 2840

 

ESS Kalev JÄRELKASVUKOONDIS_juhend

Aruanne_Treeningtoetus_ESS_Kalev