Postitatud

Kalevlased – head Seltsi 120 aastapäeva!

Teie spordialased teadmised ja kogemused  on universaalsed kõikides eluvaldkondades. Teil on spordijuhtidena, treeneritena, -aktivistidena, sportlastena olemas oskused, et adekvaatselt interpreteerida määramatusi ja suunata need läbi teadlike ning eesmärgipäraste tegevuste vajaduste ning sportlike saavutuste täitumisele. Oma teadmisi ja eeskuju jagades ning tervislikke eluviise edendades räägime ausalt asjadest ja anname kaasmaalastele häid põhjendusi selle kohta, mida tähendab elurõõm terves kehas.

Elurõõm on positiivne nakkus, mis ei vaja vaktsiini vaid vastupidi – võimendust.

Justnimelt selle elurõõmu allikaks on olnud Eesti Spordiselts Kalev, mille lätteilt on jagatud läbi kahe sajandi, kokku juba 120 aastat sporditegemiserõõmu, -tahet ja –jõudu.

Täname Teid head Kalevlased! Te olete olnud selle elurõõmu allika hoidjad ja kaitsjad. Soovime Teile kustumatut Kalevlase rammu ja vaistu kohaneda kõigi elumerel vastu lainetavate tundmatuste ja määramatustega.

 

Head Seltsi 120 aastapäeva Teile kõigile!

 

Meelis Kiili                                                         Aleksander Tammert

ESS Kalev president                                            ESS Kalev juhatus

 

 

 

Postitatud

Eesti Spordiseltsi Kalev korraline üldkogu

Neljapäeval, 17.juunil 2021 kell 12.00 toimub  Kalev Spordimajas (Staadioni 3, Tallinn) Eesti Spordiseltsi Kalev korraline üldkogu.
ÜLDKOGU PÄEVAKORD:
1.      Eesti Spordiseltsi Kalev 2020 aasta majandusaasta aruande (sh tegevusaruanne ja raamatupidamise aruanne), audiitori aruande ja revisjonikomisjoni arvamuse ära kuulamine ja kinnitamine.
2.      Seltsi liikmete väljaarvamine ja uute liikmete vastuvõtt.
3.      Seltsi auliikme nimetuse omistamine.
4.      ESS Kalev arengukava 2022-2026 algatamine
5.      ESS Kalev info:
5.1. Kalev SPA;
  5.2. Kalevi Keskstaadioni rekonstrueerimine;
5.3. Staadioni 8 info;
  5.4. Kaubamärgi õigused ja kasutamine.
6.      Sõnavõtud ja ettepanekud.
Üldkogu materjalidega saab tutvuda alates 10.juunist Kalevi Spordimajas (Staadioni 3, II korrus, Tallinn) või kokkuleppel.