Postitatud

2020.aasta XXI Tallinna Võimlemispeo pealavastaja on Liisa Laine

Avaliku konkursi XXI Tallinna Võimlemispeo ideekavandi leidmiseks ja kunstiliseks teostamiseks võitis Liisa Laine tööga “Nelikväe maagia”.

Konkursi võitja moodustab XXI Tallinna võimlemispeo kunstilise toimkonna, mille liikmete nimekirja kinnitab Eesti Spordiseltsi Kalev juhatus.

Võimlemispeo kunstilise toimkonna moodustavad pealavastaja, kavaautorid ja nende assistendid. Võimlemispeo kunstilisel toimkonnal lasub vastutus loomingulise konkurssi tulemusest lähtuvalt kunstiliselt tervikliku ning väärtuspõhise XXI Tallinna võimlemispeo ühise loomise eest.

XXI Tallinna võimlemispeo korraldamise ja rahastamise eest vastutab Eesti Spordiselts Kalev koostöös Võimlemistreenerite Klubiga KATREK.

XXI Tallinna võimlemspidu toimub 31.mai.2020 a. Tallinnas, Pirita Spordikeskuses.