Postitatud

2020.aasta XXI Tallinna Võimlemispeo pealavastaja on Liisa Laine

Avaliku konkursi XXI Tallinna Võimlemispeo ideekavandi leidmiseks ja kunstiliseks teostamiseks võitis Liisa Laine tööga “Nelikväe maagia”.

Konkursi võitja moodustab XXI Tallinna võimlemispeo kunstilise toimkonna, mille liikmete nimekirja kinnitab Eesti Spordiseltsi Kalev juhatus.

Võimlemispeo kunstilise toimkonna moodustavad pealavastaja, kavaautorid ja nende assistendid. Võimlemispeo kunstilisel toimkonnal lasub vastutus loomingulise konkurssi tulemusest lähtuvalt kunstiliselt tervikliku ning väärtuspõhise XXI Tallinna võimlemispeo ühise loomise eest.

XXI Tallinna võimlemispeo korraldamise ja rahastamise eest vastutab Eesti Spordiselts Kalev koostöös Võimlemistreenerite Klubiga KATREK.

XXI Tallinna võimlemspidu toimub 31.mai.2020 a. Tallinnas, Pirita Spordikeskuses.

Postitatud

VI Eestimaa Võimlemispeo ideekavandi konkursi tulemused

Eesti Spordiselts Kalev kuulutas 14.veebruaril 2019 välja avaliku konkursi VI Eestimaa võimlemispeo  ideekavandi leidmiseks ja kunstiliseks teostamiseks, mis oleks Seltsi 120 juubeliaasta tähistamise kulminatsiooniks.

Tähtajaks laekus kaks ideekavandit. Ideekavandeid hindas 5-liikmeline ekspertkomisjon, kuhu kuulusid vastavalt võimlemisvaldkonna eksperdid. Ekspertkomisjoni koosseisu kuulusid Peeter Saan (komisjoni esimees), Ilma Adamson, Sirje Eomõis, Riina Voolpriit ja Olga Gogoladze.

21.oktoobril 2019 toimus ekspertkomisjoni koosolek, kus kahe ideekavandi vahel valiti välja võitja.

Konkursi võitjaks nimetati töö nimega

“Õnnetunne”, autor Kadri Jukk

“On äärmiselt hea meel tõdeda, et mõlemad ideekavandid olid põhjalikult läbi mõeldud. Võitja väljaselgitamine toimus väga tihedas konkurentsis,” ütles ekspertkomisjoni esimees Peeter Saan.

“Suur tänu autoritele konkursil osalemast. Võidutöö teema on väga huvitavalt põimunud eri vanuserühmade kavade vahel ja meeldis mulle isiklikult väga. Nüüd tuleb see võidutöö kava panna eelarvekeelde ja saata ESS Kalev volikogule heakskiitmiseks. Palju õnne võimlemisrahvale!” sõnas Eesti Spordiseltsi Kalev juhatuse liige Aleksander Tammert.

 

VI Eestimaa võimlemispidu toimub 4.juulil 2021 Kalevi Keskstaadionil.