Postitatud

Festival “Kauni rühiga ellu” (KRE) 2019

20.aprillil 2019 korraldab Eesti Spordiselts Kalev võimlemisfestivali “Kauni rühiga ellu”.

Juba 26-ndat korda toimunud festival tõi kokku osalejaid 13-st erinevast Eestimaa kohast. Osalesid rühmad Saaremaalt, Võrust, Paidest, Haapsalust, Keilast,  Kilingi-Nõmmelt, Tartust, Viljandist, Pärnust, Raplast, Kohilast, Jõgevalt ja Tallinnast. Kokku osales 27 klubi, tuues platsile 70 erineva kavaga 850 osalejat. Välja anti 6 pronksplaati, 36 hõbeplaati ja 22 kuldplaati. Kõige nooremad osalejad olid 5-aastased ja vanimad vanusegrupis 40+.

 

Esinemisjärjekord 2019

Treeneri meelespea

 

Aeg:  20. aprill 2019.a  kell 12.00

Koht: Kalevi Spordihall, Juhkentali 12, Tallinn

Eesmärk:

·         Arendada kauneid liikumisharjumusi ning tagada hea rüht

·         Tuua uusi rühmi võimlemise juurde

·         Rikastada võimlemiskalendrit omanäolise võimlemisüritusega

 

Osavõtjad ja programm:

Osaleda lubatakse kõikide spordiklubide-, seltside ja teiste ühenduste võimlemis-ja liikumisrühmi järgmise programmiga:

 

Programm esitatakse:

KAS

1) Liikumis- või võimlemiskava, kus rühma kuuluvad ühe vanuseastme võimlejad. Spordiklubid jne. võivad välja panna erineva vanuseastmega /mini, laste, noorte ja juunioride/ rühmad . R ü h m a  suurus vähemalt 6 võimlejat.

Kava pikkus:

mudilased (5-6.a.) – 1:15 – 1:30;

minikl. 7-9.a., lastekl. (9-12),

noortekl. (12-14) – 1:30 – 2:15

juuniorid ja seeniorid  (15.a. – 19.a./20+  vanemad)     1:45- 2:30

NB! Mudilasi žürii ei hinda, aga tunnustab osalejaid „OLID FANTASTILINE OSALEJA“

VÕI

2) Koondkava. Rühma suurus vähemalt 12 või enam ühe klubi erinevate vanuseklasside võimlejat.

Kava pikkus 2:00-2:45

 

Kava pikkuse ületamisel maha arvamine 1 punkt iga üleläinud 5 sekundi eest. Avaldusi ja eritaotlusi kava pikkuste kohapealt  ei rahuldata. Ülejäänud erijuhtumid lahendab valitud kohtunike kogu esitatud avalduste või taotluste põhjal.

 

NB! Festivalil „Kauni rühiga ellu“ ei ole lubatud osaleda vabariiklike rühmvõimlemise võistluste mini, laste ning noorteklassi võimlemiskavadega. Samuti ei ole lubatud esineda Vabariiklike Laulu- ja Tantsupidude, Kalevi võimlemispidude ja erinevate linnade jne võimlemispidude masskavadega.

 

Hindamine ja autasustamine:

Igat rühma hindab 10-liikmeline žürii 10 palli süsteemis. Arvesse läheb ka rühma väljakule tulek ja minek.

PUNKTIDE SUMMA:

4 0 – 74   p r o n k s p l a a t ,   75- 89   h õ b e p l a a t ,   90 – 1 0 0   k u l d p l a a t

 

Muusika:

Kõik festivali muusikad palun saata hiljemalt 15. aprillil meili teel lembe@eestikalev.ee

 

Autasustamine:

Kõiki festivalil osalenud rühmi autasustatakse kuld-, hõbe- või pronksplaadiga ja kõik osalejad saavad  KRE medaljoni.

 

Majandusküsimused:
Kõik lähetusega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon. Osavõtumaksu suurus 5 EUR võimleja kohta. SWEDBANK  EE252200221001173980 märgusõna „KRE“ ja maakond, linn, rühma nimi

 

Registreerimine:

Registreerimine lõppenud, kohad täis!
Rühm loetakse lõplikult registreerinuks peale osalustasu arve maksmist ESS Kalev arvelduskontole.

Tagasimakseid ei toimu.

 

KRE juhend 2019

 

 

Korraldaja:

Eesti Spordiselts Kalev