Tallinna Võimlemispidu

Tänaseks on Eesti Spordiseltsis Kalev juba 92 aastat tegeldud harrastusvõimlemisega. Kõik sai alguse, kui Ernst Idla lõpetas Seltsi stipendiaadina 1925. aastal Berliini Kehalise Kasvatuse Ülikooli ning asus vaibumatu energia ja missioonitundega vabariigi kehakultuuri juhtima. Ta korraldas Eesti Mängude raames 1934 ja 1939 aastal suure võimlemisõhtu, samuti juhtis hommikuvõimlemist Riigi Ringhäälingus ja tegi tööd harrastusvõimlemise rühmadega. Eesti Spordiselts Kalev jätkab tegevust Ernst Idla missiooni panustajana Eesti rahva tervisesse läbi harrastusvõimlemise.

Tallinna Võimlemispidu on ehe näide sellest suurest tööst, kuidas ühest väikesest 200 osalejaga sündmusest on välja kasvanud suurima harrastajaskonnaga võimlemise massüritus Tallinnas. Tegevusse on aktiivselt kaasatud  üle 2000 beebi, mudilase, lapse, noore, täiskasvanu ja eaka Tallinnast ja Harjumaalt. Et muuta võimlemispidu veelgi mitmekesisemaks, onpeol palutud osalema ka rahvatantsijad.

Võimlemispeo eesmärgiks on tähistada lastekaitsepäeva, propageerida võimlemist laste ja noorte hulgas. Igal aastal osalevad järgmised rühmaliigid:

– beebid ja väikelapsed 1- 3 eluaastat

– mudilased 4-7 eluaastat

– 1.-4. klassi vanuserühmad

– 5. -9.klassi vanuserühmad

– 9.-12. klassi ja tudengite vanuserühmad

– mehed ja poisid igas vanuses

– Idla

– daamid