Postitatud

Eesti Spordiseltsi Kalev korraline üldkogu

Kolmapäeval, 22.juunil 2022 kell 12.00 toimub  Kalevi Spordimajas (Staadioni 3, Tallinn) Eesti Spordiseltsi Kalev korraline üldkogu.
ÜLDKOGU PÄEVAKORD:
1.      Eesti Spordiseltsi Kalev 2021 aasta majandusaasta aruande (sh tegevusaruanne ja raamatupidamise aruanne), audiitori aruande ja revisjonikomisjoni arvamuse ära kuulamine ja kinnitamine.
2.      Seltsi liikmete väljaarvamine ja uute liikmete vastuvõtt.
3.      Seltsi auliikme nimetuse omistamine.
4.      Eesti Spordiseltsi Kalev Presidendi, asepresidentide ja volikogu valimine.
5.      Revisjonikomisjoni liikmete valimine.
6.      ESS Kalev arengukava 2022-2026.
7.      ESS Kalev info:
7.1. Kalev SPA;
7.2. Kalevi Keskstaadioni rekonstrueerimine;
7.3. Staadioni 8 info;
8.      Sõnavõtud ja ettepanekud.
Üldkogu materjalidega saab tutvuda alates 15.juunist Kalevi Spordimajas (Staadioni 3, II korrus, Tallinn) või kokkuleppel.